Bibliografie

 1. Ve slově hlína (1986)
 2. Struktura štěstí (1987)
 3. A přece zázrak chtít (1989)
 4. Poesie Z (1998)
 5. Aktanty a nevědomí (2002)
 6. ArteMiss (2002)
 7. Svatoušek (2002)
 8. Kantova růže (2003)
 9. Oblast stínu (2005)
 10. Předplatónské modely vesmíru (2005)
 11. Lakuna (2007)
 12. Hoch s myší (2006)
 13. Zoufalství (2006)
 14. OnOna (2008)
 15. Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (2009)
 16. Rádlův synovec (2010)
 17. Faust letí do nového světa (2011)

Recenze, kritiky a odborné články

 1. Skrytý a odkrytý prostor české prózy (Jiří Klobouk, Tvar 15, 1991)
 2. Kohout, Kohout, Kohout! (Region 28, 1991)
 3. Tvar a smetí románu (Ivan Klíma, Region 40, 1991. Dialog 5, 1991)
 4. Ochutnávka Lenky Procházkové (Tvar 16, 1991)
 5. Rozcestí Havlovy poetiky (Tvar 16, 1991)
 6. Hvězdy nepadaly (Václav Dušek, Region 51, 1991)
 7. Karikatura: čeho vlastně? (Naděžda Slunská, Tvar 18, 1991)
 8. Black metal, nebo kýč? (Jan Pelc, Svobodné slovo, 12.4.1991)
 9. Slzy Zdeny Salivarové (Svobodné slovo, 8.5.1991)
 10. Dobře utajený básník (Marek Hofman, Tvar 19, 1991)
 11. Šťastná kniha z Kruhu (Alexandr Kliment, Tvar 20, 1991)
 12. Otazníky nad Českým snářem (Tvar 20, 1991)
 13. Smyslná modlitba Jiřího Gruši ( Svobodné slovo, 21.5.1991)
 14. Krví a slzami (Jan Zahradníček, Znamení moci. Tvar 25, 1991)
 15. Naděje na druhý dech (Eda Kriseová, Dialog 3, 1991)
 16. Nad českým překladem Ingardenova Uměleckého díla literárního (Filosofický časopis 2, 1991)
 17. Garde Růžové dámy (Lenka Procházková, Tvar 26, 1991)
 18. Dlouhý stín minulosti (Josef Kostohryz, Tvar 29, 1991)
 19. Variace na téma moderního románu (Jiří Kratochvil, Svobodné slovo, 18.7. 1991)
 20. Gulag s příchutí romantiky (Jiří Stránský, Svobodné slovo, 30.7. 1991)
 21. Poezie zkamenělých výkřiků a šumů (Zdeněk Lorenc, Tvar 33, 1991)
 22. Šťastná hvězda Karla Šiktance (Tvar 34, 1991)
 23. Šíře a hloubka metafory (Michal Ajvaz, Tvar 35, 1991)
 24. Nevydařené lásky (Ivan Klíma, Svobodné slovo, 20.8.1991)
 25. Literární událost v Melantrichu (Eva Kantůrková, Jan Hus. Svobodné slovo, 11.9.1991)
 26. Morčata zůstala morčaty (Ludvík Vaculík, Tvar 37, 1991)
 27. Smysl formy (E. Kantůrková, U. Eco. Tvar 40, 1991)
 28. Čteme ještě dnes Nerudu? (Severočeský deník, 14.10.1991)
 29. Světlo ve tmách (Jaroslav Durych, Tvar 43, 1991)
 30. Nuda v Čechách (A.Kliment, Dialog 4, 1991)
 31. Daleko od stromu (Zuzana Brabcová, Svobodné slovo, 1.11.1991)
 32. Pokorná sestra Poezie (Bohuslav Reynek, Petrkov. Tvar 46, 1991)
 33. Jaroslav Durych a Podještědí (Region, 7.12.1991)
 34. Současná česká poezie… (František Vašek a Tomáš Hájek, Tvar 51, 1991)
 35. Křehká Elektra z Bezručova kraje (Lydie Romanská, Tvar 2, 1992)
 36. Politická humoreska (Pavel Kohout, Nápady svaté Kláry. Svobodné slovo, 24.1.1992)
 37. Křížová cesta publicistiky (Eda Kriseová, Arboretum. Svobodné slovo, 5.3.1992)
 38. Utajený klasik Bohuslav Reynek (Tvar 8, 1992)
 39. Kdopak by se Kafky bál (Jan Kameníček-Dům, Tvar 12,1992)
 40. Poezie mlčenlivého vzdoru (Zdeněk Rotrekl, Tvar 16,1992)
 41. Metamorfóza básníka (Jiří Gruša-Mimner, Tvar 18, 1992)
 42. Poezie ticha (Petr Borkovec, Tvar 20, 1992)
 43. Zápas s démonem (Ivan Diviš- Žalmy, Tvar 24, 1992)
 44. Fenomén Knížák (Básně, Tvar 28, 1992)
 45. Hluboká rovnováha kříže (Jan Zahradníček, Dílo I, Tvar 29, 1992)
 46. Kristus jako disident (Eva Kantůrková-Pán věže, Tvar 34, 1992)
 47. Poezie, způsob existence (Vladimír Holan, Tvar 36, 1992)
 48. Co se děje pod prahem (Jaromír Typlt-Pohyblivé prahy chrámů, Tvar 37, 1992)
 49. Tanec smrti (Karel Šiktanc, Tvar 1, 1993)
 50. Víno bez alkoholu (Ewald Murrer, Tvar 2, 1993)
 51. Glasnosť 1938 (Jiří Weil-Dřevěná lžíce, Český deník, 14.1. 1993)
 52. Češi a Němci na jevišti (Karel Steigerwald-Liebe, Tvar 4, 1993)
 53. Hynek z Poděbrad a problém umělecké tvorby (Tvar 5, 1993)
 54. Poselství kritika (Václav Černý-Tvorba a osobnost, Český deník, 22.2.1993)
 55. Trýznivá krása sebezpytu (Václav Jamek, Český deník, 13.3. 1993)
 56. Utopie bez invence (Ivan Matoušek, Tvar 12, 1993)
 57. Slalom ve stínu (Zdeněk Lebl, Tvar 13, 1993)
 58. Rub růžových vzpomínek (Jaroslav Seifert-Všecky krásy světa, Český deník, 20.4.1993)
 59. Mistr pera Jiří Klobouk (Můj život s Blondie, Tvar 19/93)
 60. Rakousko je blízko (Magické kameny, Tvar 23, 1993)
 61. Praha v sametu (Jan Novák, Český deník, 15.6. 1993)
 62. Kritika v době postkritické (Tvar 24, 1993)
 63. Patos a esence (Jiří Kuběna, Tvar 26, 1993)
 64. Nebezpečná hladkost psacího stolu (D.Hodrová, Trýznivé město. Český deník, 26.7.1993)
 65. Černá hvězda komunismu (E.Kantůrková, Černá hvězda. Český deník, 2.9.1993)
 66. Několik poznámek na okraj díla Jana Kameníka (Tvar 37-38, 1993)
 67. Morava literární (BOX Jiřího Kuběny. ČD, 29.10.93)
 68. Její a Františkovy (A.Vávrová, Tvar 45-46, 1993)
 69. Nad posledními verši Zdeňka Kalisty (Tvar 51-52,1993)
 70. Nesnesitelná lehkost podruhé (M.Kundera, Nesmrtelnost. Vyšlo pod titulem “Ještě k Nesnesitelné lehkosti”,Tvar 1, 1994)
 71. Iber-er-Nalímova zahrada aneb Dialog o víře (Kantůrková, Zvěřina - Dialog o víře. Tvar 7, 1994)
 72. Josef Šafařík: Sedm listů Melinovi (Tvar 8, 1994)
 73. A přece je báseň (J.E.Frič, Kolotoče bílé hlasy. Tvar 9, 1994)
 74. Železná rukavice Léona Bloye (V temnotách, Český deník)
 75. Eduard Zacha, hlas literární generace ve stínu (Český deník, 14.6.1994)
 76. Památník historie disentu (E.Kantůrková, Památník. Český deník, 9.8.1994)
 77. Onť se béře po horách (J.Kuběna, Nelítostné zastaveníč ko. Tvar 16, 1994)
 78. Na rozcestí poezie (Bedřich Bridel, Básnické dílo. Tvar 17, 1994)
 79. Láska zůstane láskou (L.Romanská, Tvar 20, 1994)
 80. Bytí jako hrob a žena (J.Gruša, Tvar 21, 1994)
 81. Iber-er-Nalímova zahrada aneb Úvod do světa idejí (Tvar 1, 1995. 7s)
 82. Co vlaje za Kolmačkou (P.Kolmačka, Vlál za mnou směšný šos. Tvar 3, 1995)
 83. Utrpení a štěstí křesťana (F.Mauriac, Tvar 5, 1995. 5s)
 84. Barokní duše (J.Durych, Cestopisy. Tvar 10, 1995.6s)
 85. Blue note: Dílo Jiřího Klobouka (Winfield, Linda, Obležené město. Hudba po půlnoci. Tvar 13, 1995. 6s)
 86. Biedermeier a syndrom rozpadu (Estetika 2, 1995. 18s)
 87. Na okraj Kratochvílovy Filosofie živé přírody (Estetika 2, 1995. 10 str.)
 88. Estetika slepé skvrny aneb Mystika a poezie (J.Kameník, Mystické deníky. Tvar 16, 1995. 12s)
 89. Nad lyrickými básněmi Bohumila Hrabala (Tvar 18, 1995. 12s)
 90. Figurky a pábitelé (Estetika 3, 1995. 22s)
 91. Vášeň poznání a spásy (P. Švanda, Zkušenosti. Tvar 19, 1995. 5s)
 92. Básník ukřižovaný na vodopádu (In: Jiří Kuběna, Krev ve víno. Votobia, 1995)
 93. Cesty a scestí poezie (J. Hauková, Světlo v září. Tvar 20, 1995. 5s)
 94. Spisovatelé ve stínu (J. Med, Tvar 21, 1995. 6s)
 95. I kdybych sám jen zbyl jak Ezechiel (J. Zahradníček, Dílo III. Tvar 1, 1996. 7s)
 96. Básně na okraj jedné víry (V.Mertl, Zjasněná noc. Tvar 2, 1996. 4 s)
 97. Ivan Slavík a problém literárních dějin (Tvar 5, 1996. 9s)
 98. Švejk a totální román (Estetika 4, 1995. 19s)
 99. Postmodernismus a transverzální rozum u Wolfganga Welsche (Estetika 4, 1995).
 100. Duralová poezie zjihlého nitra (K. Milota, Antilogie. Tvar 6, 1996. 4s)
 101. Petrovo rozcestí (P.Petr, Trojlodí Jakuba. Tvar 7, 1996, 3s)
 102. Kříž a poezie (J. Zahradníček, Host 1, 1996, 16s)
 103. Kam má láska, tam jdu celý (J. Kameník, Pubertální He noch. Tvar 9, 1996. 4s)
 104. Verše do nepohody (L. Kundera, Úhledná džungle, Sny též. Tvar 10, 1996. 6s)
 105. Nevím zda literární kritik… (Anketa o kritice, Tvar 10, 1996. 6s)
 106. Umění, věda, kritika, tolerance (Z.Mathauser, Estetické alternativy. Estetika 1-2, 1996. 9s)
 107. Mezi filosofií a poezií (Z. Mathauser. Host 2, 1996. 11s)
 108. Rozsvítím višňový sad (F.Pospíšil. Tvar 12, 1996. 5s)
 109. Naděje z Kuběny (In: Hosté na svatbě nebes a země. Nakl. Host, Brno 1996. 4s)
 110. Historie iniciály “G” (Nechte mne zapomenouti sny mé. Korespondence T.G.M. s Z. Šemberovou. Tvar 15, 1996. 9s)
 111. Básník, myslitel, světec… (O.Březina, Eseje. Tvar 18, 1996. 10s.)
 112. Co vlastně zbylo z anděla? (J.Skácel, Básně I. Host 5, 1996. 12s.)
 113. Princip svěžesti a smutku (M.J.Stöhr, Teď noci. Host 5, 1996. 6s)
 114. Mistr miniatur z tiché Moravy (M.Holman, Kolem osy. Tvar 19, 1996. 6s)
 115. První pokus: Třetí hlava (P.Večeřa. Tvar 20, 1996. 4s.)
 116. Bez lazur (J.Kolář, Přestupný rok/Deník. Tvar 21, 1996. 10s)
 117. Chvíle mezi Rimbaudem a Lorcou (J.Staněk, Věrnosti. Tvar 21, 1996)
 118. Chaos a geometrie (V.Linhartová, Dům daleko. Tvar 1, 1997. 8s)
 119. Sv. Augustin a jeho estetika dnes (Tvar 4, 1997. 12s)
 120. Dům J.Z. & J.Z. U tonoucí hvězdy (J. Zeyer, Dům U tonoucí hvězdy, s ilustracemi J. Zrzavého. Tvar 4, 1997. 4s)
 121. Pamětnice zlého, klevetnice na dobrém (Z. Hejda, Bás ně. Tvar 5, 1997. 6s)
 122. Básnický almanach zmrazené generace (Přetržená nit. Tvar 5, 1997. 5s)
 123. Svoboda a řád (P.Švanda, Libertás. Tvar 8, 1997)
 124. Rulfovy nebezpečné dny (Tvar 11, 1997. 6s)
 125. Mimo Vás s nikým si důvěrně nepíši (Korespondence Březina-Bouška. Tvar 12, 1997. 10s)
 126. Paradox víry: paradox rozumu (R.Bultmann, Ježíš Kristus a mytologie. Estetika 1, 1997. 7s)
 127. Achillův štít: dramatické souvislosti eposu (Svět li§ teratury 13,1997. 30s.)
 128. Touha po zázraku (J.Zeyer, Host 2,1997. 12s)
 129. V zajetí písně (A.Heyduk, Host 5,1997. 10s)
 130. Poezie jako syntetický mýtus (R.Weiner, Tvar 15,1997. 11s)
 131. “Bezdůvodně, tedy právě proto” (J.H.Krchovský, Tvar 15, 1997. 7s)
 132. Literatura, postmoderna, pluralita (Sborník “Bítov” 1996, Petrov 1997, 10s)
 133. Ikony naděje v dutině čela (J.Havelka, Tvar 16, 1997. 6s)
 134. Trojúhelníky, čtverce, krychle, koule (sborník Schólé filosófia, Liberec 1997).
 135. Čemu se báseň říká… (Přednáška Bítov. Tvar 17,1997. 7s)
 136. Krysař postmoderny (L.Kasal, Host 8, 1997. 11s)
 137. Existence a insistence (Na okraj Heideggerovy „fundamentální” ontologie. Estetika 4, 1997. 13s)
 138. Zaslechnout barvy světa (In: J.Klobouk, Rozhlasové hry I. I-M Ateliér Zlín, 1996. 5s)
 139. Básně Josefa Topola (Tvar 1, 1998. 7s)
 140. Žert, destrukce, parodie a hlubší význam (V.Kremlička. Tvar 2, 1998. 4s)
 141. František Jaromír Rubeš intimní (Tvar 4, 1998. 12s)
 142. Živý čas poezie (Korespondence K.Dostála Lutinova se Zeyerem a Březinou. Tvar 5, 1998. 5s)
 143. Kudy vchází poezie (P.Slezák. Tvar 6, 1998. 4s)
 144. Básníkovy stopy mezi Lisabonem a Brnem (F.Listopad. Tvar 11, 1998. 3s)
 145. Velký smysl jedné malé knížky (B.Nuska. Tvar 12, 1998. 4s)
 146. Dvojí svět Jakuba Demla (Cesta k jihu, Katolický sen. Tvar 17, 1998. 6s.
 147. Poezie jako mýtus smyslu (B.Trojak, Twardowski. Tvar 15, 1998. 3s)
 148. A co básnířka? (B.Správcová. Tvar 18, 1998. 7s)
 149. Lyrika v modu ironickém (M.Reiner. Tvar 21, 1998. 5s)
 150. Oidipús v Disnelylandu (Doslov k: J.Kloubouk, Rozhlasové hry II. I-M Ateliér Zlín, 1998. 12s).
 151. Česká literatura a problém umělecké tvorby (Estetika 2, 1998. 30s)
 152. Čemu se báseň říká (Sborník Bítov 1997. 7s)
 153. Apeiron a tvar (Pokus o rekonstrukci Anaximandrova modelu vesmíru. Scholé filosofia, Liberec 1998.17s.)
 154. Slepá skvrna metafory, metafora slepé skvrny (J.E.Frič, Tvar 1, 1999. 7s)
 155. Samozřejmost génia Verlainova (Tvar 3, 1999. 9s)
 156. Estetika odpoetizovaného aneb Civilizace bez kultury (M.Šanda. Tvar 4, 1999).
 157. Na okraj Kuběnovy nonbeletrie a jejího možného vztahu k poezii (In: Paní na duze, Vetus Via, 1998. 12s)
 158. Archetyp a psychodramatický substrát (Estetika 4,1998. 18s)
 159. Mramory a spray-art sonetu (J.Kuběna, Dílo II. Tvar 7,1999. 9s)
 160. Lyrické značky na cestě mlčení (V.Dufková, Čistec. Tvar 7,1999. 4s)
 161. Zeno Kaprál vlídný (Moje pojišťovna. Tvar 10, 1999.4s)
 162. Nad básněmi Petra Kabeše (Tvar 11, 1999. 7s)
 163. K horizontům Kuběnovy literární jinakosti (Host 6/99, 16s)
 164. Básnické skici k poetice ´momentky´ (M.Vodička, Svatba, na kterou tě nepozvali. Tvar 13, 1999. 3s)
 165. Symbol °Karel Hynek° (Karel Hynek, S vyloučením veřej nosti. Tvar 13, 1999)
 166. F.J. Rubeš kolektivní, intimní (Sex a tabu v české kultuře 19.století. Academia, Praha 1999. 15s)
 167. Mýtus a realita Máchova slova (Box 7, Vetus Via MCMXCVII, 1999)
 168. Symbol a interpretační metoda (Tvar 17, 1999. Ilustra ce kritické metody: F.Halas, Kohout plaší smrt)
 169. Symbol a interpretační metoda (Tvar 18, 1999. Druhá část, celkem 30 s)
 170. Pokus o interpretaci Šarlatu (K.Šiktanc. Aluze 3-4, 1999. 14s)
 171. Salony v české kultuře 19.století (sborní. Estetika 4, 1999)
 172. Nad Duinskými elegiemi (Tvar 2, 2000. 10s)
 173. Jakub a anděl zhouby (Nad Demlovými verši. Host 3, 2000, 16s)
 174. Přitakavost stínu (Vít Slíva. Aluze 1, 2000. 7s)
 175. Apeiron a tvar (Filosofický časopis 1, 2000. 18s)
 176. Zvrácené sonety Zuny Cordatové (Pták brunát. Tvar 11, 2000)
 177. Rozhovor s M.Exnerem (Tvar 13, 2000)
 178. Existence a archetyp. Heidegger a hlubinná psychologie (In: Čas a doba, Scholé filosofia, Technická universita Liberec, 1998)
 179. Anaximandrův model vesmíru jako estetický fenomén (In: Horizonty vědění, Scholé filosofia, Technická universita Liberec, 2000)
 180. Archeolog bytí Ivan Jelínek (Tvar 18, 2000. 12s)
 181. Hranice a návraty sonetu (N.Holub. Aluze 2, 2000. 10s)
 182. Archetyp a universální symbol (Estetika 3, 2000. 19s.)
 183. C.G.Jung a literatura (Svět literatury 20, FFUK 2000.28s)
 184. Teze k pojmu (české) literární secese (Slovenská literatúra 6, XLVII, AVSR 2000. 10s)
 185. Nad Rilkovým životopisem (Tvar 6, 2000. 14s)
 186. Vůle k hodnotě: Kritika v době postkritické. In: Deset let poté, AVČR, Praha-Opava 2000, s.73-81
 187. Téma smrti a smrt subjektu v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. AVČR 2001. 13s
 188. Teze k pojmu (české) literární secese . In: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. AVČR, Praha 2001
 189. Archilochův štít: epické souvislosti lyriky. Svět literatury 21-22, FFUK 2001, s.3-23
 190. Proč právě Vrchlický a proč Motýli všech barev. In: Jaroslav Vrchlický, Motýli všech barev. Vetus via, Brno 2001, s.137-140
 191. Kordéliin úsměv Aneb Majestát ve stínu rodinných vztahů. Tvar 16, 2001, s.6-7
 192. Apeiron a hranice. In Souvislosti, Scholé filosofia, Technická univerzita Liberec, 2001, s.29-38
 193. Wolframův Parzival ve světle trojčlenné indoevropské ideologie. Tvar 1, 2002, s.16-17
 194. Několik poznámek k poezii Ivana Jelínka. Tvar 6, 2002, s.21
 195. Svět růžových blesků Aneb Avantgarda a píseň. Tvar 8, 2002, s.18-19
 196. Literární estetika mezi Burkem a Schillerem. Tvar 9, 2002, s.22
 197. Strindbergův Otec. Tvar 14, 2002, s.4-5
 198. Archetyp a estetično. Estetika, roč.XXXVIII, č.1, 2002, s.36-57
 199. Monismus a dualismus jazykového znaku. In Otázka a odpověď, Scholé filosofia, Technická univerzita Liberec 2002, s.53-63
 200. Verš jako znak a příznak. Česká literatura 50, 2002/6, s.553-573
 201. Hranice (náboženské) skepse. Scholé filosofia, Liberec 2003, s.90-99
 202. Kordéliin úsměv aneb Majestát ve stínu rodinných vztahů. In Práce zahání démony, Bor, Liberec 2003. ISBN 80-902901-5-9 C4
 203. Krchovský a Homér. Tvar 1, 2004, s.8
 204. Polystyrén, substance štěstí (M.Libiger). Tvar 5, 2004, s.23
 205. Peter Handke a klasicismus. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2004, s.61-75, ISBN 80-7308-066-4
 206. Aktanty a archetypový substrát, Estetika, roč.XXXX, č.1-2, 2004, s.81-104, ISSN 0014-1291
 207. Metafizyka muru i milosci w liryce Vladimíra Holana, Slavia occidentalis, tom 61, Poznaň 2004, s.145-150, ISBN 83-7063-428-1, ISSN 0081-0002.Překlad Boguslaw Bakula.
 208. Cesta a čas archetypu; Wolframův Parzival ve světle trojčlenné indoevropské ideologie, in Cesty. Pojem, metafora, žánr, Studie z komparatistiky, Centrum komparatistiky, UKFF, Praha 2004, s.193-214, ISBN80-7308-063-X
 209. Biedermeier v českých zemích, Estetika, roč.XXXX, č. 3-4, 2004, s.242-252, ISSN 0014-1291.
 210. Fasety absolutna (D.Ž.Bor, Klonování času), Tvar 11, 2005, s.2
 211. Topos a topografie, Estetika, roč. XXXXI, č. 1-2, 2005, s.78-106, ISSN 0014-1291
 212. Umění, krása, šeredno, Estetika, roč. XXXXI, č. 1-2, 2005, s.114-123, ISSN 0014-1291
 213. Aporie struktury, in Myšlení, jazyk, řeč, Scholé filosofia, Liberec 2004, ISBN 80-902997-3-3, s.56-63
 214. Pocit, ten nepočká (V.Reisinger, Ticho a jiné stroje), Tvar 14, 2005, s.21
 215. Básnický partyzán, nebo básník? (P.Odehnal, …a budu tak i synovi), Tvar 15, 2005, s.23
 216. Goethův Faust na pozadí Masarykovy a Jungovy kritiky. Svět literatury, roč.XV, č.32, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 77-93, ISSN 0862-8440