Knihy

Za sklem

Za sklem

Předkládaná knížka je devátým opusem, jehož tématem je divadlo. Sama forma se vyvíjela, a to od prvních náznaků divadelního dialogu přes podvojnou strukturu dialogu a prózy až k současné formě, která představuje téměř krystalicky čistý otisk divadla v novele.

Rok vydání: 2023

Více k této knize

Ukázka z knihy


Buď jako oblaka

Buď jako oblaka

Souborná edice pěti sbírek lyriky, které vznikaly v letech 1999-2013, představuje obrat od rozměrnějších elegií a poém z období totality, jež autor shrnul v souboru Poesie Z.

Rok vydání: 2022

Více k této knize

Ukázka z knihy


Hanno žije a je zdráv

Hanno žije a je zdráv

Protifráze autorova oblíbeného románu nechává Hanna Buddenbrooka přežít tyfus a společně s přítelem Kaiem jej vystavuje zkouškám zralosti.

Rok vydání: 2022

Více k této knize

Ukázka z knihy


Pocta Kerouacovi

Pocta Kerouacovi

Sebeosobnější motiv, použitý v próze, je umělecká stylizace, říká autor k své poslední knize. Umělecká fikce není translatologie: mezi autorem a jeho předlohou se nachází hned dvojí filtr, odklánějící obraz od mimoliterární skutečnosti (totiž umění a fiktivnost).

Rok vydání: 2019

Více k této knize

Ukázka z knihy


Román Emila Rilkeho, nalezený mimo pozůstalost

Román Emila Rilkeho, nalezený mimo pozůstalost

Román fiktivního spisovatele Emila Rilkeho ROMÁN BASSO CONTINUO chápe divadelní hru v hudební terminologii jako román, kde tradiční postupy jako líčení, popis a charakteristika postav zůstaly coby šifra pod hudební osnovou řeči. Z románu tedy zbyla jen přímá řeč.

Rok vydání: 2018

Více k této knize

Ukázka z knihy


Přímá volba

Přímá volba

Kniha, která vyšla v době mezi zvolením Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA a prezidentskými volbami v České republice, připomíná období kolem první přímé volby do úřadu prezidenta u nás, příznačné všeobecným rozpoložením, které Václav Havel už kdysi označil jako „blbou náladu“.

Rok vydání: 2017

Více k této knize


Čtvrtá návštěva u Smerďakova

Čtvrtá návštěva u Smerďakova

Představte si divadlo, které uvádí dramatizaci Bratrů Karamazových. Na tom by nebylo nic divného, takových dramatizací jsme viděli celou řadu. Představte si však, že má být uveden na scénu druhý díl tohoto románu... Ani na tom by nebylo nic tak divného, pokud – pokud by Dostojevskij druhý díl napsal! On ho ale nenapsal a všechno, co o zamýšleném pokračování můžeme vědět...

Rok vydání: 2016

Více k této knize


Biblické humoresky

Biblické humoresky

aneb Mezi mansiony

Rok vydání: 2014

Více k této knize

Ukázka z knihy


Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Vědecká monografie o díle F.M. Dostojevského

Rok vydání: 2013

Více k této knize

Ukázka z knihy


Macabrogne

Macabrogne

Lyrická sbírka

Rok vydání: 2013

Více k této knize

Ukázka z knihy


Faust letí do nového světa

Faust letí do nového světa

Třetí divadelní novela Milana Exnera Faust letí do nového světa má podivný podtitul – Psí vejce. Kde se nachází ten “nový svět”, kam Faust “letí”, a co znamená “psí vejce”, to je šifrou příběhu, který se odehrává za zvláštních okolností.

Rok vydání: 2011

Více k této knize

Ukázka z knihy


Rádlův synovec

Rádlův synovec

V centru příběhu, jehož děj je zarámován dvěma živelními pohromami, stojí podvod, několikerý, překvapující, ale zcela vědomý, a dokonce seběvědomý.

Rok vydání: 2010

Více k této knize

Ukázka z knihy


Struktura symbolična

Struktura symbolična

Práce Milana Exnera představuje jeden z nejkomplexnějších a nejnáročnějších analytických a interpretativních postupů k teorii symbolu a strukturaci symbolična v českém odborném prostředí.

Rok vydání: 2009

Více k této knize

Ukázka z knihy


Onona

Onona

Autor tuto imaginativní a výrazně niternou sbírku charakterizuje jako milostnou poezii pozdního věku. Lyrické básně písňového typu jsou určeny konkrétní ženě, krásné, okouzlující, ale zároveň ženě-inspiraci, zdroji životní energie i veškeré poezie. Knihu doprovázejí dvě kresby Amedea Modiglianiho.

Rok vydání: 2008

Více k této knize

Ukázka z knihy


Lakuna

Lakuna

Příběh muže, který se podobně jako pověstný „piano-man“, nalezený bez minulosti na břehu moře, vynoří ve světě, jehož souvislosti mu unikají, a snaží se teď v nervovém sanatoriu uprostřed Jizerských hor pochopit smysl svého příběhu.

Rok vydání: 2007

Více k této knize

Ukázka z knihy


Hoch s myší

Hoch s myší

Text je v přípravě

Rok vydání: 2006

Více k této knize

Ukázka z knihy


Zoufalství

Zoufalství

Hrdinou příběhu je sedmdesátiletý muž, dosud při síle a chuti do života, který dobrovolně odchází do domova důchodců, aby jednomu ze svých synů uvolnil byt v rodinném domě, dožil v klidu svůj život a připravil se nenásilně na to, co musí přijít..

Rok vydání: 2006

Více k této knize

Ukázka z knihy


Oblast stínu

Oblast stínu

Text je v přípravě

Rok vydání: 2005

Více k této knize

Ukázka z knihy


Předplatónské modely vesmíru

Předplatónské modely vesmíru

Text je v přípravě

Rok vydání: 2005

Více k této knize


Kantova růže

Kantova růže

Text je v přípravě

Rok vydání: 2003

Více k této knize

Ukázka z knihy


Aktanty a nevědomí

Aktanty a nevědomí

Pokus o přiblížení teorie archetypu a strukturální sémantiky (na příkladu Goethova Fausta)

Rok vydání: 2002

Více k této knize


ArteMiss

ArteMiss

Text je v přípravě

Rok vydání: 2002

Více k této knize

Ukázka z knihy


Svatoušek

Svatoušek

Tato rozsáhlá próza se odehrává v autorově rodném Liberci. Hlavní hrdina na sobě zakouší své malé, soukromé, i velké, společně sdílené dějiny této země.

Rok vydání: 2002

Více k této knize

Ukázka z knihy


Poesie Z

Poesie Z

Soubor poesie obsahující tvorbu z let 1976-1982. Zahrnuje tituly Králův most (1976-77), Elegie o těch, kteří (1976-78), Ďábel podle Darwina (1977-78), Noc majestátu (1979-80) a Otec morem nakažený v Kutné Hoře (1982).

Rok vydání: 1998

Více k této knize

Ukázka z knihy


Ve slově hlína

Ve slově hlína

Tato knížečka (vydána na autorovy vlastní náklady v počtu 500 kusů) již není k sehnání, proto je tu k dispozici kompletní (kromě fotografií). Obsahuje verše z let 1973 - 1978.

Rok vydání: 1990

Více k této knize

Ukázka z knihy


A přece zázrak chtít

A přece zázrak chtít

Pokračování volného cyklu novel, úspěšně autorem započatého prozaickou prvotinou Struktura Štěstí. O té Josef Holý (toho času v Rudém právu) napsal: “Klene oblouk života a činí tak s překrásně poživačnou rozkoší a samozřejmostí gurmána, kterého už jen tak něco nepřekvapí…

Rok vydání: 1989

Více k této knize

Ukázka z knihy


Struktura štěstí

Struktura štěstí

Knížka zahrnuje tři prózy pojící se k autorovu rodnému Liberci. Na různých úrovních mentality, věku i pohlaví nahlížíme za hranice všedního lidského života, jehož protagonisté se snaží dát vlastní existenci smysl.

Rok vydání: 1987

Více k této knize

Ukázka z knihy