Knihy

Biblické humoresky

Biblické humoresky

aneb Mezi mansiony

Rok vydání: 2014

Více k této knize

Ukázka z knihy


Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Vědecká monografie o díle F.M. Dostojevského

Rok vydání: 2013

Více k této knize

Ukázka z knihy


Macabrogne

Macabrogne

Lyrická sbírka

Rok vydání: 2013

Více k této knize

Ukázka z knihy


Faust letí do nového světa

Faust letí do nového světa

Třetí divadelní novela Milana Exnera Faust letí do nového světa má podivný podtitul – Psí vejce. Kde se nachází ten “nový svět”, kam Faust “letí”, a co znamená “psí vejce”, to je šifrou příběhu, který se odehrává za zvláštních okolností.

Rok vydání: 2011

Více k této knize

Ukázka z knihy


Rádlův synovec

Rádlův synovec

V centru příběhu, jehož děj je zarámován dvěma živelními pohromami, stojí podvod, několikerý, překvapující, ale zcela vědomý, a dokonce seběvědomý.

Rok vydání: 2010

Více k této knize

Ukázka z knihy


Struktura symbolična

Struktura symbolična

Práce Milana Exnera představuje jeden z nejkomplexnějších a nejnáročnějších analytických a interpretativních postupů k teorii symbolu a strukturaci symbolična v českém odborném prostředí.

Rok vydání: 2009

Více k této knize

Ukázka z knihy


Onona

Onona

Autor tuto imaginativní a výrazně niternou sbírku charakterizuje jako milostnou poezii pozdního věku. Lyrické básně písňového typu jsou určeny konkrétní ženě, krásné, okouzlující, ale zároveň ženě-inspiraci, zdroji životní energie i veškeré poezie. Knihu doprovázejí dvě kresby Amedea Modiglianiho.

Rok vydání: 2008

Více k této knize

Ukázka z knihy


Lakuna

Lakuna

Příběh muže, který se podobně jako pověstný „piano-man“, nalezený bez minulosti na břehu moře, vynoří ve světě, jehož souvislosti mu unikají, a snaží se teď v nervovém sanatoriu uprostřed Jizerských hor pochopit smysl svého příběhu.

Rok vydání: 2007

Více k této knize

Ukázka z knihy


Hoch s myší

Hoch s myší

Text je v přípravě

Rok vydání: 2006

Více k této knize

Ukázka z knihy


Zoufalství

Zoufalství

Hrdinou příběhu je sedmdesátiletý muž, dosud při síle a chuti do života, který dobrovolně odchází do domova důchodců, aby jednomu ze svých synů uvolnil byt v rodinném domě, dožil v klidu svůj život a připravil se nenásilně na to, co musí přijít..

Rok vydání: 2006

Více k této knize

Ukázka z knihy


Oblast stínu

Oblast stínu

Text je v přípravě

Rok vydání: 2005

Více k této knize

Ukázka z knihy


Předplatónské modely vesmíru

Předplatónské modely vesmíru

Text je v přípravě

Rok vydání: 2005

Více k této knize


Kantova růže

Kantova růže

Text je v přípravě

Rok vydání: 2003

Více k této knize

Ukázka z knihy


Aktanty a nevědomí

Aktanty a nevědomí

Pokus o přiblížení teorie archetypu a strukturální sémantiky (na příkladu Goethova Fausta)

Rok vydání: 2002

Více k této knize


ArteMiss

ArteMiss

Text je v přípravě

Rok vydání: 2002

Více k této knize

Ukázka z knihy


Svatoušek

Svatoušek

Tato rozsáhlá próza se odehrává v autorově rodném Liberci. Hlavní hrdina na sobě zakouší své malé, soukromé, i velké, společně sdílené dějiny této země.

Rok vydání: 2002

Více k této knize

Ukázka z knihy


Poesie Z

Poesie Z

Soubor poesie obsahující tvorbu z let 1976-1982. Zahrnuje tituly Králův most (1976-77), Elegie o těch, kteří (1976-78), Ďábel podle Darwina (1977-78), Noc majestátu (1979-80) a Otec morem nakažený v Kutné Hoře (1982).

Rok vydání: 1998

Více k této knize

Ukázka z knihy


A přece zázrak chtít

A přece zázrak chtít

Pokračování volného cyklu novel, úspěšně autorem započatého prozaickou prvotinou Struktura Štěstí. O té Josef Holý (toho času v Rudém právu) napsal: “Klene oblouk života a činí tak s překrásně poživačnou rozkoší a samozřejmostí gurmána, kterého už jen tak něco nepřekvapí…

Rok vydání: 1989

Více k této knize

Ukázka z knihy


Struktura štěstí

Struktura štěstí

Knížka zahrnuje tři prózy pojící se k autorovu rodnému Liberci. Na různých úrovních mentality, věku i pohlaví nahlížíme za hranice všedního lidského života, jehož protagonisté se snaží dát vlastní existenci smysl.

Rok vydání: 1987

Více k této knize

Ukázka z knihy


Ve slově hlína

Ve slově hlína

Tato knížečka (vydána na autorovy vlastní náklady v počtu 500 kusů) již není k sehnání, proto je tu k dispozici kompletní (kromě fotografií). Obsahuje verše z let 1973 - 1978.

Rok vydání: 1986

Více k této knize

Ukázka z knihy