Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

K svému již rozsáhlému a v českém prostředí nepochybně výraznému odbornému, ale i uměleckému literárnímu dílu připojuje nyní Milan Exner vědeckou monografii, která svým způsobem navazuje, ačkoli částečně i v korigující, resp. zpřesňující rovině, na předchozí knihu Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (2009).

Vydání této knihy podpořil kulturní fond statutárního města Liberce.

Rok vydání: 2013
Počet stran: 704
Vydal: Nakladatelství Bor
ISBN: 978-80-87607-15-2

Ukázka z knihy

K svému již rozsáhlému a v českém prostředí nepochybně výraznému odbornému, ale i uměleckému literárnímu dílu připojuje nyní Milan Exner vědeckou monografii, která svým způsobem navazuje, ačkoli částečně i v korigující, resp. zpřesňující rovině, na předchozí knihu Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (2009).   /…/  Ústředním předmětem Exnerovy knihy je /…/ celkové dílo a osobnost F. M. Dostojevského. Dostává se nám komplexní monografie sui generis komponované v souřadnicích tří kategorií, afektu, snu a skutečnosti (autor říká: „jsou to generely našeho výkladu“). V jejich poli se pak konstituuje to, co M. Exner nazývá hlubinným realismem a vícestupňovým symboličnem Dostojevského díla. /…/ Psychoanalýzu doplňuje historická analýza, vycházející z Masarykova pohledu na Rusko, tak z koncepcí současného českého dějepisectví.“

Z recenze Zdeňka  Hrbaty, AVČR