Aktanty a nevědomí

Aktanty a nevědomí

Pokus o přiblížení teorie archetypu a strukturální sémantiky (na příkladu Goethova Fausta)

Rok vydání: 2002
Počet stran: 198
Vydal: Technická universita v Liberci
ISBN: 80-7083-472-2