Za sklem

Za sklem

Zeptáte-li se autora, jaký žánr představuje text této knihy, řekne, že to je próza. Drama i román jsou próza. Je to divadelní hra? Na to autor odpoví, že nikoli. Drama a divadelní hra jsou dvě různé věci. Drama je určeno ke čtení, divadelní hra k hraní na jevišti. Drama se vydává knižně, divadelní hra knižní vydání nevyžaduje. Tento text je určen ke čtení, běžně se takovému útvaru říká „knižní drama“. Knižními dramaty byly Senekovy tragédie a typickým knižním dramatem je Dorotea. Lope de Vega mu říkal „děj v próze“. Vyznačuje v něm jen jména mluvících osob, zatímco všechno, co bychom mohli chápat jako autorskou poznámku, změnu či ilustraci prostředí, z dramatu vytěsnil. Přesněji řečeno, to všechno je obsaženo v promluvách osob. V románu posunuje děj kupředu autorská řeč, v Dorotei jsou to promluvy postav. Ptáte-li se na žánr předkládaného textu, odpoví autor, že to je novela, která napodobuje divadelní hru. Obsahuje seznam postav, autorské poznámky i to, co se děje o přestávce.

Hrdina příběhu Viktor Krachner je počítačový odborník a autor scénářů k úspěšným sitcomům. Když udeří pandemie, vytváří si sterilní prostředí a zcela se izoluje před rodinou a přáteli. Oddělí část své vily sklem a žije už jen pro svou fixní ideu, že napíše „kosmické drama“, jež v nové situaci, do níž se lidstvo dostalo, radikálně přehodnotí populární poetiku sitcomu. To je podle něho infantilní forma, vyjadřující bytostnou povahu epochy, která „s radostným výkřikem“ zapudila Boha. Zdraví a nemoc, prozření a iluze, věda a pověra i vztahy mezi lidmi a veřejné mínění jsou tvrdými fakty na miskách vah, které kalibrují realitu pandemie. Je to svět bez jistot, takže Viktor ne bez důvodu říká: „Barvy jsou zlé a odstíny ještě horší, protože když ubyde jasu…“ Barvocit selhává před neviditelným a člověka hřejí zbytky štěstí. Tak či onak je každý zasažen nebo postižený. Je neštěstí, které se nezvětšuje, vlastně štěstí, jak tvrdí Františka? Můžeme se smát jako ona, i když nás přešel humor? Musí dramatik vkročit přímo do středu dění, nebo naopak vykročit z jeho středu ven? A kdo je tu vlastně za sklem?

Rok vydání: 2023
Počet stran: 120
Vydal: Nakladatelství Bor
ISBN: 978-80-88367-25-3

Ukázka z knihy